ششمین اجلاس مجمع عمومی شهرداران آسیایی
لزوم تبدیل شهرداری‌ها از نهاد خدماتی به نهاد خدمتگزار عمومی 09 مارس 2022

لزوم تبدیل شهرداری‌ها از نهاد خدماتی به نهاد خدمتگزار عمومی

شهردار تهران با تاکید بر لزوم تبدیل شهرداری‌ها از نهاد خدماتی به نهاد خدمتگزار عمومی گفت: مشارکت مردم در مدیریت شهری می‌تواند تضمین‌کننده تداوم و بقای فرهنگی هر شهر و کشوری باشد.