معاون فرهنگی ناحیه بسیج قدس گفت: در غرفه‌ها پذیرایی از مردم توسط نوجوانان انجام می‌شود، سعی کردیم به دلیل گرمای هوا بیشتر پذیرایی‌های خنک داشته باشیم.

حسن ابراهیم معاون فرهنگی ناحیه بسیج قدس در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در مهمونی کیلومتری غدیر امسال غرفه‌های بزی، میزهای نقاشی برای کودکان و اهدای هدایا داریم.

وی افزود: همچنین در این غرفه‌ها پذیرایی از مردم توسط نوجوانان انجام می‌شود، سعی کردیم به دلیل گرمای هوا بیشتر پذیرایی‌های خنک داشته باشیم.