در مرحله دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری به هر نامزد ۵۰ سازه تبلیغاتی که شامل ۳۸ عرشه و ۱۲ بیلبورد است، تخصیص داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین قرعه‌کشی اختصاص سازه‌های تبلیغات شهری تهران به نامزدهای مرحله دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری با حضور حامد شایان رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران، مهدی مذهبی مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران، نمایندگان دو کاندیدای راه یافته به مرحلهٔ دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری و تنی چند از مدیران سازمان زیباسازی در محل سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد.

در مرحله دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری به هر نامزد ۵۰ سازه تبلیغاتی که شامل ۳۸ عرشه و ۱۲ بیلبورد است تخصیص داده شد.