با آرای موافق اعضای شورای شهر تهران افزایش ۳۰ درصدی اجاره بهای کیوسک‌های عرضه گل و مطبوعات تهران به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای اسلامی شهر تهران امروز بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه تعیین اجاره بهای کیوسک‌های عرضه گل و مطبوعات در سطح شهر تهران را در دستور کار داشتند که در همین راستا مهدی پیر هادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: مقرر شد درصد افزایش اجاره بهای کیوسک‌ها ۳۰ درصد بیشتر نباشد.

وی ادامه داد: البته مبلغ پیشنهادی شهرداری ۴۵ درصد بود که پس از بررسی‌ها در کمیسیون‌های مشترک به ۳۰ درصد رسیدیم. این رقم سالهاست که تغییری نداشته است.

نهایتاً پس از بحث و بررسی، اعضای شورای شهر تهران با حداکثر آرا موافق لایحه اصلاحیه مصوبه تعیین اجاره بهای کیوسک‌های عرضه گل و مطبوعات در سطح شهر تهران به تصویب رساندند.