تجربیات موفق حاصل از همکاری مشترک با کشور ژاپن در زمینه برنامه ارتقای ظرفیت مدیریت حوادث و سوانح در شهرداریهای کشور توسط مسوول دبیرخانه ستاد مدیریت بحران شهرداریها در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به سایر کشورها آموزش داده شد.    به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در راستای همکاری های سازمان […]

تجربیات موفق حاصل از همکاری مشترک با کشور ژاپن در زمینه برنامه ارتقای ظرفیت مدیریت حوادث و سوانح در شهرداریهای کشور توسط مسوول دبیرخانه ستاد مدیریت بحران شهرداریها در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به سایر کشورها آموزش داده شد. 
 
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در راستای همکاری های سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) درزمینهٔ ظرفیت‌سازی مدیریت حوادث و سوانح در شهرداری ها، این برنامه آموزشی سیزدهم بهمن ماه از سوی مهندس بابک نورالهی کارشناس سازمان در این موضوعات برای سایر کشورها از جمله؛ برزیل، پاکستان، نپال و اندونزی برگزار گردید.
 
در این کلاس آموزشی که به صورت وبینار برگزار گردید؛ ضمن معرفی طرح های تدوین شده و یافته های مثبت از همکاری های مشترک سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با آژانس جایکا برنامه اجرایی تدوین شده در شهرداریها در زمینه مدیریت بحران سیل و زلزله همچنین برنامه ریزی برای کاهش خطر پذیری،کاهش تعداد افراد متاثر از حوادث و سوانح و همچنین خسارت ناشی از آن تشریح گردید.
 
بابک نورالهی در این برنامه آموزش چهار محور اصلی را بعنوان سیاست اجرایی مدنظر شهرداریها در مدیریت بحران شهری عنوان نمود که عناوین انها عبارت بود از: برنامه ریزی برای توسعه ایمنی شهر و شهروندان در برابر حوادث و سوانح، تقویت آمادگی برای مقابله با حوادث و سوانح،  اقدام به پاسخ به حوادث و سوانح و برنامه ریزی برای بازگشت به شرایط عادی بعد از وقوع حوادث و سوانح.
 
دراین کلاس آموزشی  همچنین برنامه شهرداریهای تهران، همدان، یزد، مشهد، کرمان، خرم آباد و استان گلستان برای مدیریت بحران سیل و زلزله تشریح گردید.