هیات وزیران در جلسه ۱۷ بهمن خود در اجرای حکم مقرر در بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تعادل بخشی منطقه‌ای، حمایت از شهرداری‌ها و دهیاری‌های مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه پروژه‌های عمرانی و خدماتی در مناطق کمتر توسعه یافته به واسطه توزیع متعادل منابع، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،‌ به موجب آیین نامه اجرایی فوق، ‌سازمان امور مالیاتی موظف است هر ماه ۱۰ درصد از سهم عوارض و جریمه‌های مربوط مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر کسورات قانونی، به تفکیک به‌ حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز نماید.

عوارض موضوع آیین نامه مذکور براساس شاخص ها و ترتیبات مقرر در آیین نامه میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع می‌گردد.

همچنین براساس آیین نامه یاد شده، سازمان ‌شهرداری ها و دهیاری های کشور موظف است با رعایت ماده فوق، نسبت به پرداخت وجوه در چارچوب سرفصل‌های زیر اقدام نماید:

– کمک به بهبود عبور و مرور

– کمک به اجرای طرح‌های توسعه عمرانی و خدماتی و زیست محیطی

– کمک به تجهیز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ماشین آلات عمرانی، خدماتی و فناوری اطلاعات

– پرداخت بخشی از سود تسهیلات دریافتی از مؤسسات و بانک‌ها توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای اجرای طرح‌های درآمدزا

– کمک به کارآفرینی اجتماعی

– کمک به بودجه هزینه ای شهرداری‌های شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر و دهیاری‌ها