معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در خصوص سفر شهردار به تاجیکستان توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده در پنجاه و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در واکنش به تذکر ناصر امانی عضو شورای شهر مبنی بر اینکه شورای شهر از چند و چون نقش شهرداری تهران از نهضت ملی مسکن خبر ندارد و همچنین از سفر زاکانی شهردار تهران به تاجیکستان بی‌خبر بوده است، گفت: برای سفر ۲ هفته قبل به رئیس شورای شهر تهران نامه زدیم که نماینده‌ای از سوی شورای شهر برای همراهی هیأت ایران به تاجیکستان معرفی کنند که نهایتاً آقای سروری معرفی شد.

وی گفت: درباره محتوای سفر تاجیکستان نیز در جلسه قبلی شورای شهر مطهر محمدخانی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران به صحن آمد که گزارش را ارائه دهد اما به دلیل فشردگی دستور جلسات ممکن نشد.

چمران خطاب به فروزنده اظهار کرد: این گزارش را شهردار باید ارائه کنند. هم درباره جهاد مسکن، هم سفر تاجیکستان و هم طرح استقبال از نوروز به شورا باید ارائه گزارش داشته باشند.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران نیز در ادامه گفت: شهردار تهران برای اولین بار تا آخرین ساعات برای بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ در جلسه شورا حضور داشت و این رویکرد به این معناست که ما مقید و معتقدیم شورا بالای سر ما و سیاست‌گذار ماست و هر عملکردی در شهر مربوط به تصمیمات مشترک شورای شهر و شهرداری است و هر موقع اراده کردید و دعوت شد شهردار به شورا می‌آید.