مجمع عمومی سالانه ستاد معاینه فنی خودروهای تهران برگزار و در این مجمع عملکرد مالی ستاد معاینه فنی در سال مالی ۱۴۰۰ مطلوب ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی عادی سالانه ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران برای بررسی صورت‌های مالی و استماع گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به ریاست سید مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد.

در مجمع عمومی عادی سالانه ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، ابراهیم باقی، مدیر کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نمایندگان سهام و مدیران این ستاد و نیز رئیس اداره حقوقی و املاک معاونت حضور داشتند.

در این نشست، نماینده مؤسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، گزارش این مؤسسه را در خصوص صورت‌های مالی قرائت کرد و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت را در سال مالی ۱۴۰۰ مطلوب ارزیابی کرد.

در ادامه این نشست، حسین مقدم، مدیرعامل پیشین و عضو فعلی هیأت مدیره و سیدرضا مفیدی، سرپرست ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، گزارشی از فعالیت هیأت مدیره این ستاد در سال گذشته و نیز گزارشی از برنامه‌های سال جاری ارائه کردند و پس از بحث و بررسی، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، مورد بررسی و تصویب مجمع عمومی سالانه قرار گرفت.