رئیس شورای عالی استانها گفت: هنوز بررسی دقیقی در این رابطه با طرح ترافیک صورت نگرفته است و اعضای شورای عالی ترافیک به جمع بندی نرسیده‌اند.

پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییر ساعت طرح ترافیک با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات اظهار کرد: در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد برخی معتقدند که ساعات طرح ترافیک نباید تغییر کند و برخی دیگر نیز موافق تغییر ساعت طرح ترافیک با توجه به ساعت کاری ادارات هستند.

وی با اشاره به دیدگاه گروه اول مبنی بر عدم تغییر ساعت طرح ترافیک گفت: این گروه معتقدند ایجاد تغییر در ساعت طرح ترافیک منجر به انباشتگی دوباره در همان ساعات شود و بسیاری و عدم تغییر سبب می‌شود تا خودروها در ساعات مختلف تقسیم می‌شوند و همین امر منجر به کاهش ترافیک می‌شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص دیدگاه گروه دوم بیان کرد: برخی دیگر معتقد هستند از آنجایی که دولت تصمیم گرفته است که ساعت کاری ادارات تغییر یابد طبیعتاً کارمندان هم مجبور هستند برای آنکه در فضای ترافیک قرار نگیرند در ادارات بمانند و همین موضوع منجر به این می‌شود تا هدف دولت برای صرفه‌جویی در انرژی ناکام بماند که در این صورت کارمندان از یک سو با بسته بودن سیستم و عدم دریافت خدمات مواجه می‌شوند و از سوی دیگر نمی‌تواند وارد طرح ترافیک شوند.

سروری تصریح کرد: قرار است این موضوع و دیدگاه‌ها در جلسه آینده شورای عالی ترافیک مورد بررسی قرار گیرد هنوز بررسی دقیقی در این رابطه صورت نگرفته ست و اعضای شورای عالی ترافیک به جمع بندی نرسیده‌اند.