ساختمان‌های بحرانی منطقه ۱۲ تهران تا نیمه نخست سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت ساختمان‌های ناایمن، پرخطر وبحرانی منطقه ۱۲ با حضور مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران، وحیدرضاانارکی محمدی شهردار منطقه ۱۲، مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهرتهران، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۲، دبیر ستاد مدیریت بحران و شهرداران نواحی ۱،۲،و ۳ در شورای اسلامی شهر تهران بررسی شد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش در خصوص تعداد اماکن ناایمن و پرخطر در این منطقه، اهتمام بر ایمن سازی و تعیین تکلیف وضعیت ساختمان‌های نا ایمن و بحرانی اولویت دار در دستور کار قرار گرفت.

وحید رضا انارکی محمدی با تاکید بر حساسیت موضوع ساختمان‌های نا ایمن و نگرانی‌های مردم مبنی بر خطرآفرین بودن این ساختمان‌ها گفت: با توجه به فرسوده بودن بافت منطقه ۱۲ نسبت به سایر مناطق شهر، تاکنون بیش از ۴۰ جلسه کمیته ایمنی تشکیل شده و رفع ایمنی ساختمان‌ها و نوسازی بافت فرسوده از دغدغه‌های مدیریت شهری منطقه است.

وی با اشاره به اولویت ایمن سازی مجتمع‌های مسکونی ناایمن، با توجه به جدی بودن امنیت جان شهروندان یادآور شد: این مهم در دستور کار شهرداری است و با برگزاری جلسات هیأت امنایی و صدور اخطاریه و ارائه آموزش و در همکاری با سازمان آتش نشانی اقدامات لازم از سوی شهرداری انجام می‌شود.

وحیدرضا انارکی محمدی شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به اینکه ایمن سازی منطقه ۱۲ با محدودیت‌های میراث فرهنگی و اوقاف مواجه است، گفت: می‌بایست بر اساس برنامه اقدام جامع مشترک، و بهره مندی از نظرات مشاوران، برنامه ایمن سازی منطقه ۱۲ را گام به گام و بر اساس اولویت‌های مهم جلو ببریم که متأسفانه به علت عدم همکاری این سازمان‌ها و در برخی موارد کسبه، در مورد ایمن سازی ۵ سرای ناایمن اقدامی نشده است.

مهدی بابایی نیز با تاکید بر اهمیت هم افزایی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی در خدمت رسانی به شهروندان گفت: بازوان اجرایی مدیریت شهری در مبحث بحران اعضای ستاد بحران می‌باشند که کمیته‌های ایمنی را در مناطق تشکیل می‌دهند که ارزیابی‌های ماهیانه از نواحی به منظور ایمن سازی ساختمان‌های پرخطر باید با صدور اخطاریه و در مرحله آخر قطع انشعابات مالکین را ملزم به رعایت ایمنی کرد.

وی با تاکید بر لزوم نظارت و تداوم پیگیری همه جانبه نهادهای متولی در خصوص رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن، بر تعیین تکلیف ساختمان‌های بحرانی منطقه ۱۲ در نیمه اول سال تاکید کرد و افزود: با مشخص شدن مختصات و نوع ناایمنی و بحران، نهاد قضائی در کنار دستگاه‌های اجرایی برای ضمانت اجرای رفع ناایمنی ساختمان‌ها در این مناطق مشارکت و تمهیدات لازم اتخاذ خواهد شد.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهر تهران همچنین در این نشست، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در ۱.۵ سال اخیر و با کمک دستگاه قضائی و پای کار آمدن دادستانی تهران، تمامی مالکان ساختمان‌های پرخطر و بحرانی دعوت و تذکرات و اخطارهای لازم را دریافت کردند که در نهایت خروجی این پیگیری و تلاش‌ها، کاهش تعداد ساختمان‌های ناایمن است.