شهردار منطقه ۱۱ از‬ تخلیه و پلمب پاساژ آزاد به‌عنوان یکی از ناامن‌ترین ساختمان‌های تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید‬ محمد‬ موسوی‬ در صفحه شخصی خود در توئیتر از‬ تخلیه و پلمب پاساژ آزاد خبر داد و نوشت: بعد از چند ماه پیگیری، در اقدامی پیشگیرانه یکی از ناامن‌ترین ساختمان‌های تهران (پاساژ آزاد) در ‎منطقه ۱۱ برای حفظ جان شهروندان تخلیه و پلمب شد. این می‌تواند نقطه آغازی برای ورود جدی‌تر به موضوع ساختمان‌های ناایمن و دستیابی به ‎شهر ایمن باشد. پیگیریم که مالک پاسخگوی حقوق کسبه باشد.

پاساژ «آزاد» تخلیه و پلمب شد

پیش از این، یاسر علیزاده، شهردار ناحیه ۱ شهرداری منطقه ۱۱ تهران گفته بود روند اجرای رأی پلمب پاساژ ناایمن و خطرساز آزاد آغاز شده است و مدیریت شهری به جد پیگیر رفع خطر توسط مالک است.