نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران با ۱۹ رای، افزایش ۲۶ درصدی تعرفه خدمات ورزشی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ را مورد تایید قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران بررسی لایحه نرخ بهره برداری از خدمات مجموعه‌های سازمان ورزشی شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت.

در توضیح این لایحه نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: طبق بررسی کارشناسی صورت گرفته توسط کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی اجتماعی و سازمان ورزش شهرداری مناطق بر اساس شاخصه‌هایی همچون بافت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، تراکم جمعیتی، وضعیت تأسیسات مجموعه‌های ورزشی، پراکندگی و سرانه ورزشی، سطح برخورداری مناطق و … دسته بندی شدند.

وی ادامه داد: مقایسه تعرفه‌های مجموعه‌های ورزشی دولتی و خصوصی با مجموعه شهرداری نیز در این زمینه مد نظر قرار گرفت که بر این اساس در مجموع میانگین تعرفه‌های اعمال شده برای سال ۱۴۰۱ چیزی حدود ۲۶ درصد رشد نسبت به تعرفه‌های سال جاری داشته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به دو تبصره پیش بینی شده برای این لایحه بیان داشت: در تبصره اول ضرایبی برای ارائه خدمات ورزشی به اقشار و گروه‌های خاص پیش بینی شده که طبق سنوات گذشته برای سال ۱۴۰۱ هم در نظر گرفته شده است و در تبصره دوم مقرر شده چنانچه سازمان ورزش در اجرای قوانین مصوب اقدام به ارائه مشوق‌ها و تسهیلات به گروه‌های خاص انجام دهد، شهرداری مکلف است نسبت به پیگیری و وصول ما به التفاوت خدمات ارائه شده از دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام کند.

در ادامه بررسی این لایحه مهدی اقراریان عضو شورای اسلامی شهر تهران طی سوالی از معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران گفت: هم اکنون بیش از ۴۰ مجموعه ورزشی در مناطق تعطیل هستند که بعضاً این مجموعه‌ها در مناطق کم برخوردار قرار دارند. ما دو دسته مراکز ورزشی داریم که یا از سوی سازمان ورزش اداره می‌شوند یا از سوی مناطق. ما در این مراکز شاهد آن هستیم که از وظیفه اولیه خود دور شده‌اند چرا که قرار بود خدمات مناسب با قیمت ارزان ارائه دهند.

همچنین ناصر امانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به درصد جانبازی ۴۹.۹ که در جدول لایحه پیش بینی شده آمده است خواستار اصلاح آن و درج عنوان جانبازان کمتر از ۵۰ درصد جانبازی شد.

در ادامه امین توکلی زاده معاون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوال مهدی اقراریان گفت: زمانی که کار را تحویل گرفتیم ۴۶ مجموعه تعطیل و تعداد زیادی مجموعه رو به تعطیلی بودند و همچنین در بسیاری از مجموعه‌ها زیرساخت‌ها کاملاً از بین رفته و در سال‌های گذشته تفکری برای نگهداشت این زیرساخت‌ها انجام نشد.

وی تاکید کرد: همه مجموعه‌ها باید زیر نظر سازمان ورزش فعالیت کنند که در این زمینه جلسات تخصصی در کمیسیون برگزار شد و مقرر شد تا آن‌هایی که خدمات منطقه‌ای می‌دهند به توسط مناطق اداره شوند و آن‌هایی که به کل شهر خدمت می‌دهند به صورت متمرکز اداره شوند.

گفتنی است در پایان بررسی لایحه نرخ بهره برداری از خدمات مجموعه‌های سازمان ورزشی شهرداری تهران، این لایحه با ۱۹ رأی به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید.