بر اساس آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت ۲۰ قلم محصول در میادین میوه و تره بار کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین نرخ نامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت ۲۰ قلم محصول در میادین میوه و تره بار کاهش یافت این نرخ نامه، ۱۲ قلم محصول سبزی‌جات و صیفی‌جات و ۸ قلم میوه نسبت به نرخ نامه پیشین کاهش قیمت و برخی اقلام نیز با اندکی افزایش قیمت روبرو بود.

نرخنامه‌های سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران نشان می‌دهد که بیشتر محصولات پرمصرف طی یک هفته اخیر، با ثبات و یا کاهش قیمت همراه بودند.

قیمت انواع اقلامی که در میادین میوه و تره بار کاهش قیمت داشتند، به شرح زیر اعلام شد.

۱- انواع خربزه با هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۰,۵۰۰ تومان

۲- ملون و دستنبو با ۶۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۹,۹۰۰ تومان

۳- خیار گلخانه‌ای با ۳۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۹,۹۰۰ تومان

۴- خیار کوتاه با ۲۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۹,۱۰۰ تومان

۵- انواع طالبی با ۸۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۲,۱۰۰ تومان

۶- طالبی جانا با ۸۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۲,۱۰۰ تومان

۷- لیمو شیرین با ۱,۱۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۹,۹۰۰ تومان

۸- هندوانه (بالای ۳ کیلوگرم) با ۵۵۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۵,۹۵۰ تومان

۹- بادمجان دلمه با ۱,۴۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۹,۱۰۰ تومان

۱۰- بادمجان دُلمه با ۳۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۸,۳۰۰ تومان

۱۱- تره فرنگی با هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۶,۵۰۰ تومان

۱۲- ریواس سبز با ۲ هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان

۱۳- سبزی پاک کرده با ۸۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۲,۹۰۰ تومان

۱۴- انواع سبزی جور با ۵۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۷,۹۰۰ تومان

۱۵- سیب زمینی نو با ۴۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۲,۲۰۰ تومان

۱۶- کدو مسمایی با ۲,۱۰۰ تومان کاهش قیمت هر کیلوگرم ۹,۹۰۰ تومان

۱۷- انواع گوجه فرنگی با هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۹,۹۰۰ تومان

۱۸- گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی و خوشه‌ای با ۲ هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۹ هزار تومان

۱۹- سیر تازه با برگ با ۵۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۹,۵۰۰ تومان

۲۰- لوبیا سبز قیطونی با ۴,۲۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۴,۸۰۰ تومان