جلسه شورای شهر تهران به‌ دلیل برگزاری نشست هم‌اندیشی اعضای شورا ، فردا برگزار نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اخبار واصله از شورای شهر تهران، فردا یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ به‌دلیل برگزاری نشست هم‌اندیشی اعضای شورا جلسه صحن برگزار نخواهد شد.

موضوعات مورد بررسی اعم از طرح‌ها و لوایح که قرار بود فردا در قالب پنجاه و نهمین جلسه صحن شورای شهر مورد بحث و گفتگو قرار گیرد به جلسه روز سه شنبه موکول شده است.