سروری رئیس شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه تلخ حرم رضوی، گفت: شوراها به ویژه شورای عالی استان‌ها، با تنوع قومی، مذهبی و سیاسی که دارند، می‌توانند محور وحدت، انسجام و همبستگی ملی در کشور باشند.