شهردار منطقه ۱۳ از بهسازی معابر شهری با ترسیم ٣١ هزار متر طول خط کشی محوری خبر داد و گفت: در طرح استقبال از بهار ۱۴۰۱، به وضعیت ایستگاه های اتوبوس و تاکسی رسیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه ۱۳ در خصوص بهسازی معابر شهری در دو بازه زمانی طرح استقبال از بهار ۱۴۰۱ از دهم اسفند ماه تا دهم فروردین ماه گفت: در راستای افزایش ضریب ایمنی و تسریع و سهولت در تردد خودروها، ٣١ هزار ۴٠٠ متر طول خط کشی محوری و مسیر ویژه دوچرخه در معابر منطقه ۱۳ توسط معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه ۱۳ در نواحی چهارگانه ترسیم شده است.

به گفته او ٣١٣ عدد خط کشی نقوش و نوشتار و بلوک عابر پیاده، ۴٠۶ مورد مرمت و تعویض گاردریل و نصب تجهیزات ترافیکی، نصب ١٣٠ تابلو ها و علائم عمودی در معابر از دیگر اقدامات انجام شده در بهسازی معابر شهری است.

شهردار منطقه ۱۳ در خصوص بهسازی ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی ادامه داد: علاوه بر بهسازی سرپناه‌های ٢٠ ایستگاه اتوبوس و مرمت سیستم روشنایی آنها، تعدادی از ایستگاه‌ها نیز به لحاظ همسطح سازی و بهسازی و ایجاد رمپ ویژه معلولان مناسب سازی و نسبت به نصب تابلوهای ثابت و الکترونیکی اقدام شد.

او ادامه داد: در ادامه طرح استقبال از بهار ۱۴۰۱، بهسازی پایانه‌های حمل و نقل عمومی شامل بررسی و بهسازی سیستم‌های هوشمند مدیریت و کنترل، بهسازی سرویس‌های بهداشتی، نگهداشت نماز خانه پایانه‌ها، رفع نقص و تأمین سیستم روشنایی در پایانه‌ها، احداث رمپ جانبازان و معلولان، ساماندهی ورودی و خروجی پایانه‌ها، رفع سد معبر و دستفروشی و بررسی ایمنی پایانه‌ها صورت گرفت.

او خاطر نشان کرد: معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه ۱۳ نسبت به بهسازی مسیر و ایستگاه‌های سامانه‌های اتوبوس تندرو و رفع نواقص آنها به لحاظ ایمنی، روشنایی، آسفالت و… اقدام کرده است.