امشب مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس به احترام زمین، خاموش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون رضوی کیا با بیان اینکه مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس هم‌گام با سایر بخش‌های شهرداری تهران طی سال‌های گذشته نسبت به اجرای رویداد ساعت زمین اقدام کرده است، عنوان کرد: «ساعت زمین» یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت است که طی آن خانواده‌ها و کسب و کارها با خاموش کردن چراغ‌ها و سایر دستگاه‌های الکتریکی غیرضروری به مدت یک ساعت اثرات تغییرات آب و هوایی و نیاز به مصرف محتاطانه انرژی در جهان را به یاد می‌آورند و به زمین، فرصت نفس دوباره می‌دهند.

مدیر عامل شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران با بیان اینکه اغلب نمادهای شهری و ساختمان‌های مهم در کشورهای مختلف به این جنبش محیط‌زیستی ملحق شده‌اند، گفت: حرکت جهانی ساعت زمین اقدام نمادین برای جلب توجه همگان برای احترام گذاشتن به زمین و توجه به اهمیت استفاده صحیح از انرژی برق و پیشگیری از گرمایش زمین است.

امسال، سومین سال پیاپی است که دریاچه شهدای خلیج فارس، در این رویداد زیست محیطی شرکت می‌کند. امشب از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰، تمامی چراغ‌های دریاچه، به احترام زمین، خاموش می‌شود.