بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای تهران در روز چهارشنبه قابل قبول است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ازون (O۳) و میانگین ۹۰ در وضعیت قابل قبول برای همه قرار داشت.

هم اکنون نیز آلاینده شاخص هوای پایتخت «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۹۹ است و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود.

بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول (سالم) یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم برای همه گروه‌ها»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

همچنین از ابتدای سال جاری، هوای شهر تهران ۸ روز پاک، ۱۱۹ روز قابل قبول، ۳۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد بوده است.