لحظه فروریختن ساختمان‌های منطقه خلازیر در ناحیه ۳ منطقه ۱۹ که منجر به فوت ۴ تن از هموطنان شد.

دریافت
۳۵ MB