مدیر مجتمع بازیافت آرادکوه در برنامه بی‌واسطه گفت: در بازیافت زباله‌های تهران چیزهای عجیب و غریب زیاد پیدا می‌شود؛ از انواع اسلحه و مهمات تا اعضای بدن انسان!

دریافت
۲ MB