بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای تهران هم اکنون برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ازون (O۳) و میانگین ۱۵۶ در وضعیت ناسالم برای همه قرار داشت.

هم اکنون نیز آلاینده شاخص هوای پایتخت «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۱۰۲ است و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول (سالم) یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم برای همه گروه‌ها»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.