اقدام به‌موقع کارکنان مترو در ایستگاه میدان جهاد، جان یک مسافر را نجات داد.

دریافت
۹ MB