مدیر روابط عمومی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران از حل مشکلات انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌های ویژه شهردار تهران و حمایت معاون اول رئیس جمهور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فیلسوف‌زاده از حل مشکلات انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌های ویژه شهردار تهران و رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و حمایت معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: پس از برگزاری چند جلسه و مکاتبات متعدد با معاون اول محترم رئیس جمهور، جناب آقای دکتر مخبر توسط شهردار محترم تهران و رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، جناب آقای دکتر زاکانی، مشکل عاملیت بانک شهر جهت انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال مرتفع شد و با دستور قاطع معاون اول رئیس جمهور و حمایت رئیس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار این اوراق توسط بانک شهر صادر شد.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران خاطرنشان کرد: به دلیل معضلات باقی‌مانده از دوران مدیریت شهری قبلی و حجم بدهی‌های بالای شهرداری‌ها به بانک شهر، تا اسفندماه سال جاری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با عاملیت انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌های کلانشهرها موضوع بند ه تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ توسط بانک شهر، مخالفت کرده بود که این موضوع باعث محرومیت شهرداری‌های کلانشهرها از این فرصت می‌شد؛ ولیکن با دستور ویژه شهردار تهران که ریاست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران را هم برعهده دارد، مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران مأموریت یافت تا با انجام رایزنی و مکاتبات مختلف، این معضل را مرتفع کند.

وی تصریح کرد: در پایان با دستور قاطع معاون اول رئیس جمهور که حمایت از شهرداری‌ها را در برنامه اصلی دولت قرار داده است، بانک مرکزی موظف به حل موضوع شده و در روز دوشنبه ۲۳ اسفندماه، اولین مجوز برای شهرداری شهر مقدس مشهد، صادر شد.