رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی از تهیه و ابلاغ دستورالعمل ‘شورای پژوهش مدیریت شهری و روستایی’ با هدف ارتقای توان علمی مدیریت شهری و روستایی و اولویت‌بندی و حل مسائل و مشکلات پیش‌روی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و انتظام‌بخشی به اقدامات و هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی این دو نهاد عمومی به استانداری ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اسمعیل زیارتی نصرآبادی با بیان مطلب فوق، اهداف عمده تشکیل این شورا را سیاست‌گذاری، هدایت و ایجاد وحدت رویه در فرآیند انجام طرح های مطالعاتی و فعالیت‌های پژوهشی حوزه مدیریت شهری و روستایی، نهادینه کردن فرهنگ پژوهش محوری در حوزه مدیریت شهری و روستایی و نظارت عالیه بر امور پژوهشی حوزه مدیریت شهری و روستایی عنوان نمود.
 
وی ادامه داد: تعیین سیاست ها و اولویت های پژوهشی سالیانه، حمایت از پایان نامه های تحصیلی، ایده ها و استارتاپ های حوزه مدیریت شهری و روستایی وتهیه کاربست پروژه های پژوهشی و انتشار نتایج و یافته‌های آن برای سایر شهرداری ها و دهیاری های استان از اهم وظایف این شورا می باشد.
 
زیارتی نصرآبادی همچنین گفت: در این دستورالعمل اهداف و ترکیب اعضای شورا، مشتمل بر شورای پژوهش استان و شورای پژوهش شهرداری مرکز استان، وظایف و اختیارات شورا، وظایف دبیر شورا، محل دبیرخانه شورا و نحوه تشکیل جلسات و نظارت و پایش عملکرد شورا تشریح شده است.
 
وی ابراز امیدواری نمود که با توجه به ضرورت و اهمیت دانش محوری و مدیریت عالمانه شهرها و روستاهای کشور، با توجه مناسب معاونان عمرانی استانداری ها و مدیران و کارشناسان ذیربط و توجه شهرداران مراکز استان به ابعاد مختلف موضوع و تشکیل ضابطه مند و موثر شورای پژوهش مدیریت شهری و روستایی در استان ها و همچنین مراکز استان ها، شاهد برداشته شدن گام های خوبی به منظور ارتقای توان علمی مدیریت شهری و روستایی باشیم.
 
 
 
متن دستورالعمل در فایل زیر این خبر درج شده است