عضو شورای شهر تهران گفت: با وجود اینکه ضرورت انتقال نمایشگاه‌های پر مخاطب از داخل شهر اجتناب ناپذیر است اما هنوز اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر احمد صادقی عضو شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به برگزاری نمایشگاه‌های پر مخاطب در شهر تهران و نامه نگاری با رئیس جمهور گفت: نامه نگاری به رئیس جمهور کفایت نمی‌کند چرا که دولتی‌ها نمی‌خواهند گوش کنند و اگر می‌خواستند دستورات قبلی را اجرا می‌کردند.

صادقی افزود: یکی از اختیارات ریاست شورا این است که افرادی که از مصوبات شورا تمکین نمی‌کنند می‌توان از آنها شکایت کیفری و حقوقی کرد و ورود دستگاه قضا به این موضوع خالی از لطف نیست.

صادقی همچنین افزود: نکته دوم، بحث آمادگی نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه‌های پر مخاطب است، واقعاً اگر بخواهند نمایشگاه‌ها را در این فضا برگزار کنند آیا آمادگی این ظرفیت وجود دارد، این موضوع باید بررسی شود. اطلاعاتی که من دارم نشان می‌دهد متأسفانه آمادگی و ظرفیت خیلی از کارها در شهر آفتاب وجود ندارد.