با پیگیری سازمان حمل و نقل و ترافیک، دستور تخلیه پارکینگ «کریستال» در منطقه ۱۲ شهرداری تهران، طبق دستور مراجع قضایی اجرا و از تضییع حقوق مردم و بیت‌المال جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پارکینگ طبقاتی «کریستال» با ظرفیت توقف ۲۰۷ خودرو، واقع در خیابان لاله‌زار، مطابق با قراردادی قانونی به‌مدت دو سال در اختیار بهره‌بردار قرار گرفته بود که متأسفانه پس از گذشت حدود ۴ ماه از زمان قرارداد، به هیچ عنوان به تعهدات قانونی خود عمل نکرده و برابر دستور قضائی رفع تصرف شد.

بهره‌بردار پارکینگ کریستال طبق پیام‌های دریافتی از شهروندان در سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸، نرخ مصوب شورای اسلامی شهر را رعایت نمی‌کرد، تخلفات متعددی را مرتکب می‌شد و حتی از پرداخت اجاره‌بها طفره می‌رفت و به همین دلیل، سازمان حمل و نقل در پی هشدارها و اخطارهای قانونی، مجبور شد قرارداد بهره‌بردار را به علت عدم اجرای تعهدات قانونی خود پس از حدود یک سال فسخ کند، اما بهره‌بردار به بهانه‌های مختلف، تخلیه پارکینگ را عقب انداخت و دست از تصرف آن برنداشت.

متأسفانه بهره‌بردار پارکینگ در برابر اجرای دستورات مراجع قضائی مقاومت می‌کرد و بر اقدامات غیرقانونی خود اصرار می‌ورزید؛ لذا اداره حقوقی سازمان حمل و نقل در چند مرحله، تخلفات گوناگون بهره‌بردار را به دادستانی و سازمان تعزیرات گزارش داد، اما نظر مراجع قضائی در آن برهه زمانی این بود که دستور تخلیه ملک، باید پس از انقضای تاریخ قرارداد اجرا شود.

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع بیت‌المال، سرانجام پس از پیگیری‌های فراوان، خوشبختانه با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی شهرداری تهران، از جمله اداره حقوقی سازمان حمل و نقل، نیروهای اجرایی شهرداری منطقه ۱۲، شرکت شهربان و حریم‌بان و یگان حفاظت شهرداری، ورودی پارکینگ را بست و دستور تخلیه اجرا شد.