شهردار منطقه ۳ از اجرای پویش «کوچه تکانی» با محوریت مشارکت شهروندان در نگهداشت و زیباسازی محلات این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جوانی از اجرای پویش «کوچه تکانی» با محوریت مشارکت شهروندان در نگهداشت و زیباسازی محلات منطقه ۳ خبر داد و گفت: کوچه تکانی اصطلاحی است که در سطح مدیریتی ارشد شهرداری تهران به‌منظور اجرای برنامه‌های طرح استقبال از بهار نامگذاری شده است؛ در این راستا، یک خیابان اصلی با فرعی‌هایش انتخاب شده و مشکلات زیرساختی آن اعم از خدمات شهری، عمرانی و ترافیکی اصلاح می‌شود.

شهردار منطقه ۳ خاطرنشان کرد: محله حسن آباد زرگنده به‌صورت پایلوت در این طرح قرار گرفته که پس از شناسایی مشکلات و نیازمندی‌های ساکنین نسبت به رفع آن تا آخر اسفند ماه ۱۴۰۰ اقدام خواهد شد.

وی تصریح کرد: این طرح در خیابان‌های پاسداران و دولت تا پایان سال انجام می‌شود.

در بازدیدی که شهردار منطقه ۳ از اجرای طرح «کوچه تکانی» در خیابان عمرانی انجام داد عزیزی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، مالکی معاون امور مناطق سازمان مدیریت پسماند، محمدی رئیس امور مناطق سازمان مدیریت پسماند و دکتر عدنان قفله سرکنسول یمن در ایران ایشان را همراهی کردند.