مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: پروانه فعالیت ۲۴هزار راننده تاکسی در کشور که واکسن کرونا نزده بودند در مرحله نخست تعلیق شد که ۶ هزار نفر از آنها به دنبال تذکر و تعلیق پروانه کار واکسن کرونا را تزریق کردند.

مرتضی ضامنی اول اسفند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پروانه فعالیت رانندگان تاکسی که واکسن کرونا تزریق نکرده اند ازطریق شهرداری ها مربوطه تعلیق و ادامه ارایه خدمات نیز از آنها سلب شده است.
 
وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح هوشمند مقابله با کرونا که درآن به موضوع رانندگان حوزه حمل و نقل عمومی توجه شده است، تمامی اطلاعات رانندگان این بخش در سامانه “ایران من” بارگذاری شده است و براساس اعلام این سامانه چنانچه راننده تاکسی رسمی(تاکس زرد رنگ) تا کنون واکسن کرونا دریافت نکرده باشد پروانه فعالیت وی تعلیق می شود و خدماتی هم که از طریق اتحادیه تاکسیرانی به وی ارایه می شود نیز سلب خواهدشد .
 
وی با تاکید براینکه این موضوع برای رانندگانی که واکسن تزریق نکرده اند اجرایی شده است، ادامه داد: بر اساس این سامانه ما اطمینان خاطر داریم که چون این سامانه به وزارت بهداشت متصل است این اطلاعات دقیق و درست است و از ادامه رانندگانی که واکسن تزریق نکرداند جلوگیری می شود.
 
ضامنی خاطرنشان کرد: همچنین براساس اطلاعات سامانه ایران من رانندگان تاکسی که به کرونا مبتلا شده اند و تست کرونای آنها مثبت اعلام شده است نیز اگر چه تعداد آنها زیاد نیست هم از ادامه فعالیت آنها در ایام بیماری جلوگیری می شود و تا بهبودی کامل و ارایه گواهی سلامت اجازه فعالیت نخواهند داشت.
 
وی تاکید کرد: در گام نخست اجرای طرح هوشمند مقابله با کرونا در حوزه حمل و نقل عمومی کمتر از ۶درصد رانندگان تاکسی واکسن کرونا تزریق نکرده بودند که با محدودیت های ایجاد شده این آمار به حدود ۴ درصد رانندگان فعال ناوگان تاکسیرانی کاهش یافت که امیدورایم با ادامه اعمال این محدودیت ها و اقناع سازی رانندگان تاکسی برای تزریق واکسن کرونا به سطح خوبی برای تزریق واکسن برسیم.
 
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: شاید برخی از رانندگان تاکسی بنابر دلیلی با تشخیص پزشکی مانند گذراندن مدت بیماری، تزریق واکسن توسط آنها به تاخیر افتاده باشد که این افراد مجاز به ادامه فعالیت هستند تا بعد از گذران محدودیت زمانی آنها هم واکسن کرونا را تزریق کنند.