سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از بررسی اصلاح ساختار معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در جلسه آتی شورا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی با اشاره به برگزاری پنجاه و سومین جلسه از ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در روز یک شنبه بیست و دوم اسفند ۱۴۰۰ گفت: در این جلسه لایحه اصلاح ساختار معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، بررسی خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: بررسی نامه فرمانداری تهران در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه «بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه» را نیز در دستور کار داریم.

نادعلی در پایان گفت: همچنین در این جلسه بررسی چندین پلاک ثبتی از حیث باغ یا غیر باغ بودن نیز در دستور کار اعضای شورا قرار دارد.