رضائیان در نطق پیش از دستور خود گفت: مطالبات منطقه‌ای باید جای خود را به مطالبات ملی دهد.

علی رضائیان نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در نطق پیش از دستور، با بیان اینکه دو موضوع جامعه‌پذیری شهروندان و آموزش اعضای شوراها باید مورد توجه شورای عالی استان‌ها به ویژه کمیسیون‌های آموزش، فرهنگی و حقوقی این شورا قرار گیرد، تأکید کرد: آشنایی اعضای شوراهای کشور با وظایف و اختیاراتشان، در ارتقای جایگاه شوراها بسیار مفید است.

نماینده استان لرستان در شورای عالی استان‌ها، گفت: جایگاه شورای عالی استان‌ها باید ارتقا یابد اما باید به این مسئله هم توجه شود که منزلت و ارتقا، در دست خود اعضا و عملکرد خودمان نیز است و شورای عالی نباید در خود و درگیر مسائل درونی باشد.

وی گریزی هم به موضوع مهاجرت از روستاها به شهرها زد و افزود: در صد سال گذشته جمعیت روستاهای کشور از ۷۵ درصد جمعیت کل کشور به ۲۵ درصد رسیده است و عدم توجه به مناطق روستایی، عامل اصلی این مهاجرت است.

رضائیان در پایان، خواستار طرح مطالبات ملی شد و اظهار داشت: طرح مطالبات از منطقه‌ای باید تبدیل به ملی شود چرا که بیان کردن مطالبات‌ ملی، در دل خود مطالبات منطقه‌ای را هم به دنبال دارد.

پایان پیام/