نمایندگان مردم در مجلس به شهرداری ها برای انتشار ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی جهت توسعه حمل و نقل عمومی مجوز دادند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح ۴ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ج) و (د) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.
 
بر اساس بخش درآمدی بند (ج) تبصره (۵) در سال ۱۴۰۱ آمده است:
 
ج- اوراق فروش‌نرفته بندهای(الف) و(ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب- مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد‌شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌باشد.
 
همچنین در بند د این تبصره آمده است:
 
د- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز، بازسازی بافت های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی به شهرداری‌‌های کشور و سازمان‌‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌‌ها منتشر کنند.
 
تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد(۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداری ها است.
 
اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد