وزیر کشور گفت: دولت و وزارت کشور با تمام توان در کنار شوراها است و از این فعالیت‌ها حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، احمد وحیدی، در نشستی با اعضای شورای عالی استان‌ها با تبریک اعیاد شعبانیه، از حضور در جمع اعضای شورای عالی استان‌ها ابراز خوشحالی کرد و افزود: حضور در میان اعضای شورای عالی استان‌ها که عصاره یک مجموعه بزرگ محسوب می‌شود موقعیت مغتنمی است. چراکه این مجموعه از روستاها تا شهرها و کلانشهرها نشأت گرفته و تبلور دانش‌های هر منطقه محسوب می‌شود. در حقیقت شورای عالی استان‌ها، شناسنامه و شناساننده کل کشور است.

وی ادامه داد: پراکنش این شورا در کل کشور موضوع مهمی است، چراکه حرف‌های آنها ناشی از برداشتشان از مسائل کل کشور است.

وحیدی تصریح کرد: اولین مسئله در پیشرفت شناخت واقعیت موجود است. شناخت فرصت‌ها و تهدیدها، واقعیت‌های کالبدی و معنوی می‌تواند ما را در حل مشکلات و پیشرفت کشور کمک کند.

وزیر کشور با بیان اینکه دانش‌های زیادی در دل روستاهای ما نهفته است، تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از این دانش‌ها و تجربیات انسانی مانند طب سنتی در حال فراموشی است. در حالی که تک تک روستاهای ما می‌توانند حاوی چنین دانش‌ها و تجربیاتی باشند. اگر فکر جمع کردن آن نباشیم، این دانش‌های اصیل از بین خواهند رفت.

وی با بیان اینکه شوراها بیشترین ارتباط را با مردم دارند تصریح کرد: یکی از کارهای وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها همین ارتباط با مردم است، باید این ظرفیت بزرگ را سامان داد و از آن استفاده کرد. شورای عالی استان‌ها متصل به یک جامعه بزرگ است و این فرصت محسوب می‌شود.

وحیدی ادامه داد: بعد از شناخت باید ظرفیت‌ها فعال شوند. برای مثال اکنون طرح‌های توسعه روستایی در دست اقدام است. ۲۲ هزار طرح آماده شده و ۱۵ هزار طرح در دست اجراست. اما تاکنون توجه جدی به آن نشده است. شوراها باید به این مسئله بیشتر توجه کنند.

وزیر کشور با بیان اینکه طرح توسعه روستاها مبتنی بر واقعیت و ظرفیت روستاها است، تصریح کرد: این طرح‌ها در راستای توسعه پایدار روستایی طراحی شده است. این طرح‌ها باید اجرای شوند و برای اجرا کردن طرح نیاز به مجری داریم. بهترین مجری هم کسانی هستند که در همان روستا متولد شده و علاقه و شناخت نسبت به آن روستا دارند. کسانی که خلاقیت و ایده و فکر دارند باید از طریق شوراهای سراسر کشور شناسایی و معرفی شوند.

وی ادامه داد: اگر به دنبال یک حرکت جدی برای آبادانی هستیم باید به دنبال فعالیت واقعی باشیم. از این رو شورای عالی استان‌ها توان این را دارد که ظرفیت‌ها و انسان‌های خلاق را شناسایی کند تا این طرح به مرحله اجرا برسد. دولت و وزارت کشور نیز با تمام توان در کنار شوراهاست و از این فعالیت‌ها حمایت می‌کند.