غلامی با بیان اینکه از نظر ما یکی از مهمترین کارهایی که ما می توانیم انجام دهیم اعتبار بخشی و هویت بخشی به شوراها و به ویژه شورای عالی استان هاست گفت: در همین رابطه از وزیر محترم کشور و استانداران محترم انتظار داریم که بستر فعالیت و خدمت رسانی بهتر شوراها را فراهم کنند.

شمس الله غلامی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای عالی استان ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها با اشاره به برگزاری دومین جلسه کمیسیون مطبوع خود گفت: جلسه کمیسیون با حضور تمام اعضا و دستور کار بررسی طرح های پیشنهادی برگزار شد.

وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را در مورد نوع و نحوه فعالیت کمیسیون را بیان کردند، توضیح داد: هدف از ارائه این نظرات این است که باتوجه به شرایط موجود در کشور از نگاه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون فرهنگی بتواند با کار کارشناسی پیشنهادهای مفیدی به منظور رفع موانع ارائه دهد.

غلامی تصریح کرد: برای مثال در بحث گردشگری، هتل ها به صورت تجاری محاسبه شدند و عوارض و مالیات ها در قالب فعالیت تجاری گرفته می شود و این مسئله نگرانی هایی ایجاد کرده است. چراکه بیشترین هزینه کرد در حوزه گردشگری مربوط به ساخت هتل است و این موضوع سبب شده است که سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در بخش گردشگری یا ساخت هتل منصرف شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای عالی استان ها تصریح کرد: همچنین جریمه موسسات گردشگری هم با معیارهای تجاری محاسبه می شود که مشکلاتی را ایجاد کرده است. از این رو باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

وی افزود: در خصوص پرداخت ۲ درصد عوارض به شوراهای فرادست  هم بحث و گفت و گو شد و اعضا نظرات خود را ارائه دادند.

غلامی با بیان اینکه نگاه ما به دیده شدن شوراهای فرادست به ویژه شوراهای عالی استان ها است بیان کرد: لازم است جایگاه شوراها متناسب با شرح وظایف و اختیارات این نهاد در قانون اساسی ارتقا یابد. بنابراین باید ما طرح هایی را در این زمینه ارائه کنیم تا در نهایت به صورت یک لایحه به سراسر کشور ابلاغ شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای عالی استان ها تصریح کرد: از نظر ما یکی از مهمترین کارهایی که ما می توانیم انجام دهیم اعتبار بخشی و هویت بخشی به شوراها و به ویژه شورای عالی استان هاست. در همین رابطه هم از وزیر محترم کشور و استانداران محترم انتظار داریم که بستر فعالیت و خدمت رسانی بهتر شوراها را فراهم کنند.

وی اظهار کرد: در پایان هم مسئله حضور اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در جلسات استانی مطرح شد تا بتوانند هم دغدغه ها و نقطه نظرات خود را مطرح کنند و هم از تصمیمات این جلسات مطلع شوند. امیدواریم استانداران محترم این شرایط را در استان ها ایجاد کنند تا فضای بهتر برای کار بیشتر ایجاد شود.

پایان پیام/