اعضای شورای شهر تهران لایحه اصلاحیه تبصره ششم بند ب مصوبه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر صبح امروز بررسی لایحه اصلاحیه تبصره ششم بند ب مصوبه طراحی پایش و اجرای نماهای شهر تهران را روی میز بررسی قرار دادند و سلیمی مدیرکل معماری شهرداری تهران در دفاع از این لایحه گفت: یک بانک اطلاعاتی از نماهای منتخب تهران تهیه کردیم که سازندگان می‌توانند از ان الگوبرداری کنند و ترکیب اعضای کمیته نما تغییر کرده است.

سلیمی گفت: همچنین در تدوین نمای ساختمان نسبت به دسته بندی و تفکیک بناها اقدام کردیم و بناها را به دو دسته تأثیرگذار و کمتر تأثیرگذار تقسیم کردیم.

مدیرکل معماری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: براین اساس در مناطق یک تا شش و ۲۱ و ۲۲ اگر پلاک‌های مجاورشان با عرض کم باشد دیگر نیازی به طرح نما در کمیته نیست که با این مصوبه ۴۰ درصد از پرونده‌ها مشکلاتشان حل می‌شود.

وی گفت: در مناطق دسته دوم نیز با این روش ۵۰ درصد پروانه‌ها زمانش کوتاه‌تر می‌شود اما در منطقه ۱۱ و ۱۲ به لحاظ اهمیت تاریخی، پرونده باید در کمیته نما بررسی شود.

سلیمی ابراز امیدواری کرد با تصویب این لایحه فرآیند صدور پروانه تندتر شود چرا که ۳۶ درصد وزن زمانی صدور پروانه مربوط به نما هست.

عباسی عضو شورا نیز در مورد این لایحه گفت: براساس این لایحه در مناطق کم برخودار با عرض کم اجازه دادیم مشروط به استفاده از آرشیو نماهای منتخب، نمای ساختمانشان را انتخاب کنند.

وی افزود: در مجموع ضمن حفظ رعایت اصولی نما سرعت صدور پروانه افزایش می‌یابد.

چمران نیز گفت: باید همزمان با اجرای ساختمان، نمای ساختمان نیز بررسی شود هرچند که در حال حاضر این مسئله به دکان تبدیل شده و افراد به دفاتر زیرپله ای می‌روند که یا نما برایشان طراحی کنند یا نمایی که دارند پرینت بگیرند و حالا با وجود این آرشیو نه نیاز به پول دادن است نه رفت و آمد.

وی با بیان اینکه نماها نباید عجیب قریب باشند اظهار کرد: افرادی که می‌خواهند نمای خاص داشته باشند می‌توانند نمایشان را به کمیته بیاورند تا بررسی شود اما دقت داشته باشید ترکیب کمیته نما از متخصصان و اساتید باشد.

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم که روش‌های سلبی برای مهندسین ناظر در نظر گرفته شود چرا که مهندس ناظر باید به وظایف خود در مورد نما عمل کند و پاسخگوی نظارتش باشد و پیشنهاد می‌شود اگر تخلف کرد شهرداری دیگر امضایش را قبول نکند.

اعضای شورای شهر لایحه اصلاحیه تبصره ششم بند ب مصوبه طراحی پایش و اجرای نماهای شهر تهران را به تصویب رساندند.