سرپرست سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران از وارد فاز اجرای مطالعات، نقشه‌برداری و تعیین مشاور شدن فرآیند احداث بخشی از زیرساخت های موردنیاز منطقه ۱۷ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق خیرخواه از وارد فاز اجرای مطالعات، نقشه‌برداری و تعیین مشاور شدن فرآیند احداث بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز منطقه ۱۷ خبر داد.

وی گفت: نیازهای عمرانی محدوده منطقه ۱۷ شهرداری تهران با همکاری کارشناسان سازمان مشاور فنی و مهندسی احصا و مورد مطالعه و طراحی قرار خواهند گرفت.

خیرخواه که متعاقب بازدید از سطح معابر منطقه ۱۷ و برگزاری نشست مشترک با رضا شنگی شهردار این منطقه سخن می‌گفت، عنوان کرد: تأمین بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز این محدوده از جنوب پایتخت با اتکا به مطالعات و برنامه ریزی های سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران اجرایی شده و سال ۱۴۰۱ برای شهروندان منطقه ۱۷ سالی پربار به لحاظ ساخت و سازهای عمرانی باشد.