پنجاه و دومین جلسه از ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران به ریاست مهدی چمران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و دومین جلسه از ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران امروز سه شنبه هفدهم اسفند ماه ۱۴۰۰، به ریاست مهدی چمران آغاز به کار کرد.

این جلسه با ارائه گزارشی توسط ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص محله زرگنده در محدوده منطقه ۳ شهرداری تهران ادامه خواهد داشت.

در ادامه لایحه شهرداری تهران در خصوص «طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین در ادامه جلسه صورتجلسه چهارم و پنجم کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران بررسی خواهد شد.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این جلسه بررسی انتخاب یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر تهران به عنوان ناظر جهت عضویت در کمیته برنامه ریزی و راهبری توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار در شهر تهران و نیز بررسی چند پلاک ثبتی جهت تشخیص باغ یا غیر باغ بودن را در دستور کار خود دارند.