نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم روز ۱۵ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (د) تبصره (۵) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت،  در بند (د) تبصره (۵) ماده واحده لایحه آمده است: بیست هزار میلیارد (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از […]

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم روز ۱۵ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (د) تبصره (۵) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،  در بند (د) تبصره (۵) ماده واحده لایحه آمده است: بیست هزار میلیارد (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از اوراق  موضوع این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد‌بن موسی(ع) اختصاص می‌‌یابد.
 
همچنین در بخش درآمدی بند (د) تبصره (۵) ماده واحده لایحه آمده است: به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی به شهرداری‌‌های کشور و سازمان‌‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مالی ­اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری از مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۶۰ هزار میلیارد ریال به نسبت پنجاه درصد(۵۰درصد) دولت و پنجاه درصد(۵۰درصد) شهرداری‌ها است.