رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: در عرصه مدیریت شهری، با توجه به اینکه وارد قرن جدیدی شده ایم و جامعه انتظار آزمون و خطا از مدیریت شهری ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد با بیان مطلب فوق در آستانه ۲۷ اردیبهشت؛ روز ارتباطات و روابط عمومی گفت: در دنیای امروز که دنیای ارتباطات است، جایگاه روابط عمومی‌ها به عنوان یکی از ارکان مهم تأثیرگذار در امور آگاه سازی و امیدآفرینی، پاسخگویی به انتظارت و مطالبات مردمی، فراهم نمودن فضایی مناسب برای اطلاع رسانی شفاف و ارتباطات اثربخش بین مردم و سازمان‌ها و ایجاد سرمایه اجتماعی در زمینه فعالیت‌های صورت گرفته، انکارناپذیر است و روز ارتباطات و روابط عمومی زمان مناسبی برای ارزیابی برنامه‌ها و اقدامات گذشته و ترسیم و تبیین افق‌ها و چشم اندازهای جدید کار و خدمت برای آینده است.

وی ادامه داد: در عرصه مدیریت شهری، با توجه به اینکه وارد قرن جدیدی شده ایم و جامعه انتظار آزمون و خطا از مدیریت شهری ندارد، روابط عمومی‌ها که حلقه ارتباطی میان شهرداری‌ها و شوراها و افکار عمومی محسوب می‌شوند باید از طریق ابزارهای ارتباطی و روش‌های جدید افکارسنجی در فضای شبکه ای و رسانه‌ای امروز، که کاربران متعددی در آن مشغول فعالیت هستند، از انتظارات و نیازهای بیش از ۷۴ درصد جمعیت شهرنشین کشور آگاه شده و فاصله میان آنها و برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها را کاهش دهند و موفقیت و اثرگذاری در این فضای جدید و پرتلاطم قطعاً نیازمند گفتمان و راهبردهای جدیدی است.

جمالی نژاد با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مؤثر در فضای شبکه ای و رسانه‌ای امروز برای ایجاد تحول در مدیریت شهری، برنامه ریزی برای تحقق عملی روابط عمومی‌های دانش بنیان در شهرداری‌ها و شوراهاست، افزود: این ساختار با بکارگیری مؤثر فناوری‌های پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی، بهره گیری از ایده‌های خلاقانه، دانش محور و تخصص گرا بودن، اتکا به یافته‌های پژوهش‌های کاربردی، گسترش سواد رسانه‌ای، آینده پژوهی، یاددهی و یادگیری مستمر؛ ضمن شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای پیرامونی با تسهیل ارتباط بین سازمان و مخاطبان، فرآیند پاسخگو کردن مدیریت شهری در قبال شهروندان و افکار عمومی را بیش از پیش تسریع می‌نماید.

وی اضافه کرد: در این عرصه از روابط عمومی شهرداری‌ها و شوراها انتظار می‌رود ضمن رصد و پایش اخبار و اطلاعات و تحلیل درست از وقایع، فضای رسانه‌ای عرصه مدیریت شهری و افکار عمومی جامعه و شهروندان را با توجه به چارچوب‌های قانونی و حقوقی، تبیین وظایف متعدد و معرفی ابعاد جدید خدمات شهرداری‌ها، پرهیز از بزرگنمایی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی مرسوم و بیان صحیح و واقعی مسائل و مشکلات اصلی مدیریت شهری در موضوعاتی مثل تأمین درآمدهای پایدار شهری، توسعه حمل و نقل عمومی، بافت‌های فرسوده، حاشیه نشینی، … به درستی هدایت، مدیریت و بصورت علمی اقناع نمایند.