معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، از طریق مرکز نظارت همگانی ۱۸۸۸ پاسخگوی پرسش ها و درخواست های شهروندان در حوزه اقدامات عمرانی مدیریت شهری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح فردا دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران به همراه مدیران ارشد این معاونت در جلسه ارتباط مستقیم با شهروندان که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد حضور یافته و به پیشنهادات، انتقادات و درخواست‌های عمرانی آنان پاسخ خواهد گفت.

شهروندان تهرانی می‌توانند فردا از ساعت ۹ تا ۱۱ ضمن ارتباط با سامانه ۱۳۷ و شماره‌گیری کلید ۴ مستقیماً با معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران یا سایر مدیران ارشد این معاونت گفتگو کنند.