شهردار تهران در ادامه سلسله قرارهای خدمت فردا به منطقه یک تهران می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، ادامه سلسله بازدیدهای هفتگی شهردار تهران از مناطق مختلف پایتخت که تحت عنوان قرار خدمت شناخته می‌شود فردا در منطقه یک برگزار خواهد شد.

پس از چند هفته تعویق ادامه قرارهای خدمت شهرداری تهران فردا با حضور زاکانی در منطقه یک ادامه می‌یابد و شهردار تهران با حضور در این منطقه مشکلات و چالش‌های موجود را بررسی کرده و دستور رفع آنها را صادر خواهد کرد.

بازدید از پروژه‌های منطقه، بررسی چالش‌های موجود و دیدار با نخبگان منطقه از جمله برنامه‌های قرار خدمت است.

این اولین قرار خدمتی است که در سال جدید برگزار می‌شود سال گذشته شهردار تهران در مناطق مختلفی از پایتخت حاضر شد و منطقه ۹، منطقه ۱۴، منطقه ۱۶ و منطقه ۱۰ برخی از مقصدهای قرار خدمت زاکانی بودند.