رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران گفت: در سامانه ۱۳۷ پلاس دو نیاز شهروندان و شهرداری با هم ادغام می‌شود تا در نظارت عمومی از ظرفیت شهروندان استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در ابتدای مراسم رونمایی از سامانه ۱۳۷ پلاس اظهار کرد: در این سامانه دو نیاز شهروندان و شهرداری با هم ادغام می‌شود تا در نظارت عمومی از ظرفیت شهروندان استفاده شود و به بحث مردمی سپاری و استفاده از ظرفیت آنها به معنای واقعی جامه عمل پوشانده شود؛ از طرف دیگر شهروندان نیز درخواست‌ها، گلایه‌ها و شکایت‌ها را مطرح می‌کنند.

وی افزود: برای این کار نیاز به یک زیرساخت دو طرفه است و چند سالی بود که دو سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ طراحی شده بود اما این سامانه‌ها نقص‌هایی داشتند و دوگانگی این دو سامانه شهرداری و شهروندان را دچار مساله کرده بود؛ در این چند ماه کار کارشناسی انجام شد و به این جمع بندی رسیدیم که امروز سامانه‌ای یکپارچه داشته باشیم؛ همچنین فضای مجازی را به این سامانه اضافه کردیم تا از همه ظرفیت‌ها استفاده کرده باشیم.