شهردار تهران گفت: بی شک مردم نارضایتی‌هایی دارند و مقدمات حضور آنها در شهر منجر به رشد سرمایه‌های اجتماعی می‌شود و برهمین اساس آنها باید میدان دار شوند تا پیشرفت را به سرعت پیش ببریم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در بازدید از مرکز سامانه مدیریت شهری سازمان بازرسی شهرداری تهران با بیان اینکه موضوع مدیریت شهری مدنظر قرار دارد گفت‌: در این میان شهروندان از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و پیشرفت شهر زمینه آسایش و رفاه را برای شهروندان ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: در هم انباشتگی شهر تهران منجر شده تا به ظاهر مشکلاتی وجود داشته باشد اما حضور مردم گره گشای مشکلات و ایجاد تحول است.

زاکانی با اشاره به زمینه حضور مردم در ابعاد مختلف گفت: بی شک مردم نارضایتی‌هایی دارند و مقدمات حضور آنها در شهر منجر به رشد سرمایه‌های اجتماعی می‌شود و برهمین اساس آنها باید میدان دار شوند تا پیشرفت را به سرعت پیش ببریم.

شهردار تهران با اشاره هدف مدیریت شهری گفت: مدیریت شهری به دنبال افزایش خدمات خود و پیشرفت است و رسیدن به این اهداف نیازمند رضایت شهروندان است.

وی ادامه داد: در مسیر تحقق اهدافمان نیازمند همکاری مردم هستیم و نظارت خود را به عنوان حق طبیعی برای مردم در نظر می‌گیریم، ایجاد تسهیلات برای تمامی سطوح و ایجاد امکانات مبتنی بر ظرفیت‌های فضای مجازی منجر شده تا یک بُعد از خواسته‌های خود را در فضای مجازی داشته باشیم.

زاکانی با بیان اینکه انشاالله به زودی شاهد درگاه جامع و ایجاد شرایط مطلوب در فضای مجازی خواهیم بود گفت: در دل این درگاه ۱۸۸۸ و ۱۳۷ با قدمتی چندین ساله برای ما بسیار مغتنم بود تا بتوانیم از این فرصت استفاده کرده و در یک مسیر تعاملی با شهروندان ارتباطی دوطرفه و فعال را ایجاد کرده تا هم نظارت، هم ایده پردازی هم مفسده‌هایی که ممکن است رخ دهد را رفع کنیم.

وی ادامه داد: امروز صورتی از کار و تلاش همکاران خود را شاهد هستیم و امیدواریم فرصت ارتباط با مردم را ایجاد کرده و در بستر فرصت چابکی مردم ارتقای شهری را دنبال کنیم زیرا برای ما مهم است که مردم همواره آرامش داشته باشند.

زاکانی گفت: مجموعه بازرسی شهرداری تهران به دنبال ایجاد اقدامات نظارتی است و البته بنده نیز در بستر دسترسی که دارم می‌توانم شکایات مردم از تهران را روی میز خود داشته باشم و آنها را مشاهده کنم.