مدیرعامل شرکت یادمان سازه، از اتمام تعمیرات تخصصی پل میرداماد خبر داد و گفت: تعمیرات تخصصی برای رفع آسیب‌های یادشده از نیمه فروردین ماه سال جاری آغاز شد و در کمتر از یک ماه به سرانجام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین شالبافان با اشاره به وجود مشکلات و عوارض خرابی در درزهای انبساط، هندریل‌ها و لوله‌های زهکش پل میرداماد گفت: تعمیرات تخصصی برای رفع آسیب‌های یادشده از نیمه فروردین ماه سال جاری آغاز شد و در کمتر از یک ماه به سرانجام رسید.

به گفته مدیرعامل شرکت یادمان سازه، مجموعه تعمیرات تخصصی صورت گرفته در پل میرداماد شامل تعمیر و مرمت ۱۱ درز انبساط، لوله‌های زهکش و جوشکاری هندریل ها بوده است.

پل میرداماد در منطقه ۳ شهرداری تهران و در تقاطع بزرگراه شهید مدرس با خیابان میرداماد قرار دارد.