مدیرکل امور مجامع و حساب‌رسی شهرداری تهران بر ضرورت حضور یک کادر تخصصی جهت به روز رسانی دانش و مهارت و تخصصی شدن امور حسابرسی در شهرداری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین کارگاه آموزشی حساب‌رسان داخلی شهرداری تهران با هدف بروزرسانی دانش حسابرسی و آشنایی با دیدگاه‌های نوین و ایجاد ادبیات و گفتمان مشترک و وحدت رویه در این حوزه برگزار شد.

ابراهیم باقی مدیرکل امور مجامع و حساب‌رسی شهرداری تهران در نخستین کارگاه آموزشی حسابرسان داخلی شهرداری که با حضور سعید ترک‌زاده دبیر و نایب رئیس هیأت مدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران، رضایی، مهرآمیز، عیش آبادی و گردانی از اساتید دانشگاهی این حوزه و تمامی حسابرسان شهرداری برگزار شد، ضمن اشاره به افول جایگاه حسابرسی در شهرداری، گفت: پس از آسیب‌شناسی‌های انجام شده در کمیته‌ای فنی به این نتیجه رسیدیم که حضور یک کادر تخصصی جهت به روز رسانی دانش و مهارت و تخصصی شدن امور حسابرسی در شهرداری الزامی است.

مدیرکل امور مجامع و حساب‌رسی شهرداری تهران افزود: هدف از برگزاری این کارگاه، زمینه‌ای برای آشنایی حسابرسان داخلی شهرداری با دیدگاه‌های نوین این حوزه است و باید با استمرار و پویایی این جلسات آموزشی، با شاخص‌های تعریف شده در حوزه حسابرسی در این دوره از مدیریت شهری در مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری که در حال پیاده سازی است، آشنا شوند.

باقی در ادامه از کمبود نیروی حسابرس سخن گفت و افزود: با توجه به این کمبود نیروی متخصص، موضوع حسابرسان متناظر و استفاده از نیرو و استعداد بالقوه‌ای که در مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها، مطرح شد تا با همکاری و تعامل با این دوستان و همچنین استقرار نیروهای حسابرس در واحدهای ستادی در صدد تقویت این حوزه برآییم.

وی همچنین به لزوم هوشمندسازی در حوزه حسابرسی پرداخت و بر سیستمی شدن تمامی امور مربوطه در آینده نزدیک، تاکید کرد.

مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران در خاتمه ضمن تاکید بر ارائه انتقادات و پیشنهادات شرکت کنندگان در کارگاه‌های آموزشی حسابرسی، گفت: استفاده از این نقطه نظرات، راه ما را برای رساندن امور حسابرسی شهرداری به جایگاه واقعی خود، روشن‌تر خواهد نمود.

این کارگاه در قالب دو پنل تخصصی برگزار شد. پنل تخصصی حسابرسی داخلی و پنل تخصصی مالی. در این کارگاه همچنین شرکت کنندگان به ارائه پرسش از اساتید پرداختند و سخنرانان نیز پاسخ‌های سوالات را ارائه کردند.