وضعیت موجود در مناطق درگیر با مساله دست‌فروشی و بساط گستری در شهر در اولین جلسه کمیته هماهنگی ساماندهی دستفروشان پایتخت در سال جاری بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه کمیته هماهنگی ساماندهی دستفروشان پایتخت در سال جاری برگزار شد. این جلسه به میزبانی قدرت‌اله محمدی مدیرعامل شرکت ساماندهی و با حضور جلال بهرامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، سردار هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ فتاحیان مدیر عامل شرکت شهربان و حریم بان، شهرداران و معاونین خدمات شهری مناطق ۱،۶،۱۱،۱۲،۱۵ برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی وضعیت موجود در مناطق درگیر با مساله دست‌فروشی و بساط گستری در شهر، چالش‌های فعلی در اجرای اقدامات و نحوه ساماندهی این پدیده پرداخته شد. همچنین برنامه‌های پیشنهادی برای هماهنگی بیشتر بین واحدهای مختلف ارائه شد که بررسی‌های بیشتری در این خصوص انجام می‌شود.