معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از راه اندازی بوستان مادر و کودک در ۳۲۵ محله شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره برنامه ساخت بوستان‌های مادر و کودک در سال ۱۴۰۱، گفت: ساخت این بوستان‌ها طبق برنامه اعلام شده در سال ۱۴۰۱ پیش خواهد رفت قرار بر این است که ابتدا در هر منطقه یک بوستان مادر و کودک به صورت آزمایشی احداث شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در ادامه عنوان کرد: پس از بهره برداری از این بوستان‌های آزمایشی بازخورد هر یک از بوستان‌های احداثی در مناطق ۲۲ گانه احصا خواهد شد تا در صورت نیاز به اصلاح، بازنگری در طراحی صورت گیرد.

بهرامی با بیان اینکه پس از بازنگری و اعمال اصلاحات، ساخت بوستان‌های مادر و کودک به محلات شهر توسعه پیدا می‌کند، یادآور شد: سال گذشته ۲۷ بوستان مادر و کودک در مناطق مختلف شهر تهران ساخته شده است و با برنامه‌ریزی های صورت گرفته راه اندازی بوستان مادر و کودک در ۳۲۵ محله دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: امسال هم برنامه ویژه‌ای برای توسعه هدف گذاری شده است اما با دریافت بازخورد شهروندان و بازنگری در طراحی و اعمال اصلاحات مورد نیاز، بوستان‌های مادر و کودک در محلات توسعه می‌یابد و بر تعدادشان افزوده می‌شود تا تمام مادران و کودکان پایتخت از این خدمات ویژه بهره ببرند.