اردبیلی گفت: وظیفه شهرداری این است که در تهران ریل گذاری مناسبی را برای بانوان ایجاد کند تا آنها بتوانند نقش آفرینی مناسبی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم اردبیلی مشاور شهردار در امور بانوان در نشست خبری صبح امروز خود و در در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره هویت بانوان و برنامه‌های شهرداری تهران برای بازگشت هویت زن گفت: این موضوع جدی است و ما به دنبال این هستیم تا زنان به عاملیتی برای تأثیرگذاری و اثربخشی تبدیل شوند.

مشاور امور بانوان شهردار تهران ادامه داد: دوگانه اصلی ما برای زنان منفعل بودن و تأثیرگذار بودن آنها است زنی که بتواند مدیریت زندگی خود را خلق کند چه در خانواده و چه در جامعه باشد می‌تواند کنش خود را بازتولید کند و عنصری منفعل و قربانی نخواهد بود.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به دنبال این بودیم که زنان در جامعه باشند یا خانواده گفت: برخی اوقات زنان فکر می‌کنند در چارچوبی اسیر هستند اما اگر زنان خلق نکنند می‌میرند و دوگانگی خانه و جامعه به زنان آسیب وارد کرد.

اردبیلی ادامه داد: زنان سال‌ها مجبور به انتخاب میان نقش خانوادگی و اجتماعی بودند و صورت بندی منفعلی نیز ایجاد شد متأسفانه در قواعد بازی غیرانسانی که مردانه نوشته شده است زنان ما دچار مشکل شدند.

مشاور امور بانوان شهردار تهران با بیان اینکه زنان خلق نشدند که در میانه باشند گفت: زنان خلق شدند که در اوج باشند و متأسفانه در جامعه انعطافی نبوده است ما باید ساختارهایی را خلق کنیم تا زنان بتوانند به درستی کار کنند و چارچوب‌های تنگ اجتماعی و خانوادگی برطرف شوند، اگر این اقدام انجام شود و عاملیت زنان بازگردد می‌توان اقدامات مناسبی را برای آنها انجام داد.

وی ادامه داد: وظیفه شهرداری این است که در تهران ریل گذاری مناسبی را برای بانوان ایجاد کند تا آنها بتوانند نقش آفرینی مناسبی داشته باشند، بارقه‌های خوبی در میان دختران جوان وجود دارد و در فضای کنونی زنان می‌توانند به آینده شهر کمک کنند.