عضو شورای شهر تهران گفت: فضاهای عمومی نامطلوب و فاقد کیفیت اجتماعی، کالبدی و خدمات شهری نه تنها مشارکت شهروندان را با مشکل مواجه می‌کند بلکه موجب جامعه‌گریزی افراد هم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سوده نجفی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور شصت و سومین شورای شهر تهران ضمن تبریک هفته سلامت، افزود: سلامت یکی از اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل کشور است و باید با پرهیز از نگاه سطحی و کوتاه مدت به آن توجه ویژه ای شود.

وی ادامه داد: جهان در ۲-۳ سال اخیر دچار یک بحران بزرگ در حوزه سلامت به نام ویروس کووید بود و ایران نیز از این موضوع مستثنی نبود و بسیاری از کسب و کارها تعطیل، خدمت رسانی مختل شدند و بر معیشت شهروندان تأثیر گذاشت.

نجفی با بیان اینکه برای مبارزه با بیماری و حفظ سلامت جامعه همه افراد در آن نقش دارند گفت: دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی باید با همدلی و همراهی برای دستیابی به نعمت سلامت تلاش کنند و خوشبختانه در موضوع همه گیری ویروس کرونا شاهد یک همدلی و اتحاد در کنار مشارکت اجتماعی ملت بزرگ ایران بودیم.

وی با اشاره به اینکه حل مسائل شهر تهران نیازمند عزم ملی است، گفت: انتظار داریم برای حل چالش‌های مهم پایتخت سایر نهادها و به مدیریت شهری کمک کنند در مسئله سلامت وزارت بهداشت، متولی اصلی سلامت شهروندان است و مدیریت شهری در راستای دغدغه‌ای که به سلامت شهروندان دارد با این دستگاه مسئول برای انجام وظایف قانونی خود مساعدت می‌کند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه متأسفانه وضعیت ارائه خدمات بهداشتی در تهران مطلوب نیست، گفت: شاخص‌های بهداشتی در مناطق کم برخوردار تهران مناسب نیست و از دولت و مجلس انتظار می‌رود ضمن توجه به موضوع سلامت تهران، در توزیع بودجه‌های مربوطه دقت کافی داشته باشند.

وی ادامه داد: فضاهای عمومی نامطلوب و فاقد کیفیت اجتماعی، کالبدی و خدمات شهری نه تنها مشارکت شهروندان را با مشکل مواجه می‌کند بلکه موجب جامعه‌گریزی افراد هم می‌شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر نگاه به موضوع سلامت در شهر تهران بیشتر معطوف به سلامت جسم است گفت‌: در این میان به سلامت روح و روان توجه‌ای نمی‌شود و انتظار می‌رود در راستای ارتقای آگاهی و دانش و در واقع سواد سلامت مردم و شهروندان اقداماتی صورت گیرد.