در راستای ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون، بازارچه های فصلی به منظور ارائه محصولات مورد نیاز شهروندان در معابر بوستان های منطقه ۳ راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیگارودی از راه‌اندازی بازارچه‌های فصلی به‌منظور ارائه محصولات مورد نیاز شهروندان در معابر بوستان‌های منطقه ۳ و در راستای ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون خبر داد و گفت: این بازارچه‌ها با هماهنگی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل در میدان ونک و بوستان‌های (ملت، شریعتی و پایداری) برپا شده و آماده ارائه خدمات به شهروندان محترم می‌شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۳ افزود: در حال حاضر بازارچه میدان ونک در ضلع شمالی غربی این میدان به منظور ارائه محصولات و سوغاتی‌های استان‌های مختلف کشور در حال فعالیت است و سایر بازارچه‌ها نیز در آینده‌ای نزدیک برپا خواهد شد. س

سیگارودی اظها: کرد به دنبال ایجاد فضایی مناسب جهت رونق کسب و کار مشاغل سیار هستیم که روزگاری نه چندان دور نقش مهمی جهت کمک به اقتصاد خانوار، صرفه جویی در وقت و ایجاد اشتغال با سرمایه‌ای اندک شامل گاری و یا چرخ دستی داشتند.