شهردار منطقه ۱۷ گفت: در راستای رسیدگی به وضعیت مبلمان شهری و به روزرسانی تجهیزات تعداد ۸۰ عدد تجهیزات ترافیکی در معابر نواحی سه گانه منطقه نصب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شنگی با اشاره به برخی از برنامه‌های طرح استقبال از نوروز ۱۴۰۱، گفت: در راستای رسیدگی به وضعیت مبلمان شهری و به روزرسانی تجهیزات، آشکارسازی و ایمن سازی، تعداد ۸۰ عدد تجهیزات ترافیکی در معابر نواحی سه گانه منطقه نصب می‌شود.

وی به ساماندهی ایستگاه‌های اتوبوس سطح منطقه اشاره و تصریح کرد: در غالب طرح ساماندهی ایستگاه‌ها، ۴۶ سرپناه برای ایستگاه‌های اتوبوس نصب می‌شود. همچنین در همین راستا پاکسازی ایستگاه‌های اتوبوس مثل نظافت و شست و شو، رفع نقص، تجهیزات روشنایی، تعبیه صندلی و شیشه و نصب تایم تیپل در دستور کار قرار دارد.

شهردار منطقه ۱۷ اظهار کرد: در این طرح مرمت و تعویض علائم ایمنی ترافیکی شامل تابلو، بشکه، استوانه، جزیره ایمنی و تابلوهای هدایت مسیر در دستور کار قرار دارد و بیش از یک صدد از این تجهیزات به روزرسانی و تعویض می‌شوند.

شنگی با اشاره به ساماندهی پل‌های عابر پیاده، گفت: ۱۸ پل عابر پیاده شامل ۶ پل مکانیزه و ۱۲ پل عابر پیاده معمولی در سطح منطقه وجود دارد که تعدادی از آنها در این ایام بازسازی کامل می‌شوند که شامل بازسازی و تجهیز روشنایی، مرمت نرده‌ها، ترمیم سقف، کف پوش و رنگ آمیزی است. همچنین رنگ آمیزی پایه‌های المان‌های ترافیکی در دستور کار است.

وی تصریح کرد: در طرح استقبال از نوروز برخی دیگر از کارهایی که در دستور کار قرار دارد شامل بازدید و رفع نقص چراغ‌های راهنمایی رانندگی است. این کار با همکاری شرکت کنترل ترافیک شهر تهران بررسی و پایش کامل می‌شود که در صورت خاموشی چراغ راهنمایی رانندگی، نسبت به رفع آن اقدام می‌شود.